Activiteiten en agenda

NB. Details over de ledenbijeenkomsten worden aan de leden per email verstuurd.
Mocht u als niet-lid belangstelling hebben voor een bijeenkomst meldt u zich dan even aan bij de secretaris, het programma wordt u dan toegestuurd.

Locatie
Veel, maar niet alle, bijeenkomsten van de VOV worden gehouden in de kassen van de Botanische Tuinen in Utrecht.